NL EN
Van Boxsel Engineering bv

Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout

T +31 (0)162 451280
F +31 (0)162 423572
E info@vanboxsel.nl

Kiwa VNconstructeurs NLingeneurs
Design © by Leonard Communicatie

BIM - 3D - AR

Van Boxsel Engineering ontwerpt en realiseert haar projecten in 3D. Steeds vaker worden projecten uitgevoerd in het Building Information Model (BIM). De voordelen van deze manier van gegevensuitwisseling via BIM zijn groot:
lagere bouwkosten, minder faalkosten en hogere kwaliteit.

Wat is BIM?
BIM is het modelleren van informatie in een allesomvattend digitaal ‘gebouw’. Elementen zijn daarin objecten met daar aan toegevoegd informatie.
Gedurende de bouw van het model zijn steeds alle gegevens zoals hoeveelheden en materiaalspecificaties eenvoudig te genereren in lijsten dan wel tekeningen. Ook is bijv. de bouwplanning, financiële planning enz. te generen uit het model door de tijd - en geld eigenschappen aan de objecten toe te kennen.

Veel partijen werken samen in één model. Hiervoor is dan ook hetzelfde softwarepakket noodzakelijk.
Wij als Van Boxsel Engineering zijn van mening dat niet per definitie in hetzelfde model gewerkt dient te worden. Het in één model (softwarepakket) werken heeft namelijk ook zijn beperkingen. In de uitvoeringsfase zullen alle partijen voor hun werkzaamheden het voor hen meest geschikte pakket kiezen. Hierdoor zal er toch uitwisseling plaats moeten vinden middels IFC en is het niet langer één model.

 

 

TEKLA

Wij gebruiken Tekla Structures omdat dit het beste aansluit bij de disciplines binnen ons kantoor: het ontwerpen en uitwerken van bouwconstructies in allerlei materialen, maar ook het maken van werktekeningen van prefab-betonelementen voor productie en montage.

 

Werkt TEKLA goed met Revit samen?

De uitwisseling vanuit Tekla met de verschillende softwarepakketten wordt meer en meer geoptimaliseerd en de ontwikkeling staat niet stil. 
De uitwisseling tussen Tekla en o.a. Revit is zeer goed te realiseren, waardoor dit geen drempel hoeft te zijn in het gehele traject. Dit zal juist zijn voordelen hebben omdat iedere partij in het voor hen meest geschikte software pakket kan werken.
Tekla heeft om dit te illustreren een workflow opgesteld om dit te verduidelijken.


Klik hier om deze workflow te zien.

Zoals in deze film te zien is kan de architect als normaal gebruikelijk in Revit blijven werken.
De export van Tekla naar Revit is er op gebaseerd dat deze middels een plug-in in Revit is in te laden en te linken aan het bestaande Revit model.
De architect hoeft niet langer met een IFC het model te werken en blijft in het (Revit)model.
Wij werken in Open BIM, maar de architect blijft ‘gesloten werken’ in zijn ‘Revit omgeving’.


Wilt u meer weten over Van Boxsel Engineering en BIM neem dan contact met ons op.